Tillsammans tar vi fram ett skräddarsytt förvaltningsavtal mellan dig och Swedbanks diskretionära förvaltning. Det innebär att du överlåter förvaltningen till oss och vi sköter placeringsbesluten inom ramen för överenskomna riktlinjer.

Tjänster inom diskretionär förvaltning

Vi gör förberedande arbete kring finanspolicyfrågor, fastställer avkastnings- och riskmål, förvaltar portföljer, rapporterar och administrerar. Dessa kvalificerade tjänster kan vi erbjuda antingen var för sig eller i kombination, beroende på vilka behov du som kund har.

Det här får du som diskretionär förvaltningskund hos oss:
Tillgång till Swedbanks professionella kapitalförvaltare och analytiker

  • Riskkontroll
  • Månatlig rapportering
  • Månadsvis marknadsinformation
  • Seminarier och kundevenemang
  • Personlig kontaktperson

Våra distributörer

Swedbanks fondbolag har ambitionen att vara tillgänglig för alla fondsparare i Sverige. Därför samarbetar vi med både stora och små aktörer.

Förteckning över våra distributörer