Hoppa till textinnehållet

Om Swedbank Robur

Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare. våra riktmärken är enkelhet, innovation och hållbarhet. Vi ska ta oss an ansvaret för över tre miljoner fondsparares pengar så att de investeras med både avkastning och hållbarhet i fokus.

"Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi är övertygade om att en sund investeringsfilosofi och en orubblig investeringsprocess leder till värdeökning på lång sikt. Vi agerar i en snabbt föränderlig värld där våra ledord hållbar, enkel och innovativ kommer att guida oss mot vår vision".

Liza Jonson, vd Swedbank Robur

En modig kapitalförvaltare

Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. För oss går finansiell avkastning hand i hand med långsiktig och hållbar avkastning.

Two women in front of a laptop

Vi påverkar företag

Som stor ägare kan vi påverka och bidra till god utveckling i bolag som fonderna  investerar i. Ett bra ägararbete kan skapa långsiktigt värde både för bolagen och för dig som fondsparar.

Confident - business woman working on her laptop

Starkt teamarbete

Förvaltningen arbetar i team för att dra lärdom av varandra och skapa kontinuitet. Samtidigt tar varje förvaltare ansvar för sitt mandat att skapa högsta möjliga avkastning till rimlig risk. 

A break between meetings

Legal information

Information om incitament i Swedbank Robur Fonder AB och Kompensation vid felaktigt fondandelsvärde.

Distributörer

Se våra distributörer och vilka fonder som finns att köpa hos var och en av dem.

Kontaktuppgifter

Försäljningskontakter, mejladresser och andra kontaktuppgifter till oss.

Guiding graphic customer in bubble.