• CDP (Carbon Disclosure Project)
  Ett internationellt amarbete mellan institutionella investerare för att öka rapporteringen från bolag gällande deras hållbarhetsarbete. 
 • Climate Action 100+
  Ett samarbete inom PRI med flera organisationer för att påverka världens 165 största utsläppande företag. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2018. (länk hemsida CA100+) 
 • Finance for Biodiversity
  I december 2020 undertecknade Swedbank Robur som första svenska undertecknare, det nya initiativet Finance for Biodiversity. Totalt har 37 banker, kapitalförvaltare, försäkringsgivare och fondaktörer åtagit sig att fram till år 2024 samarbeta, engagera och bedöma sin egen påverkan på den biologiska mångfalden samt utveckla mål och rapportering av data relaterat till biologisk mångfald. 
 • Fondbolagens förening
  I Fondbolagens Förening deltar vi aktivt i olika arbetsgrupper för att driva och följa och branschåtaganden som till exempel Riktlinjer för aktieägarengagemang vilket är en årlig uppföljning av Principer för aktieägarengagemang.
 • Green Bond Principles (GBP)
  Swedbank Robur är genom branchorganisationen International Capital Market Association (ICMAS) medlemmar i Principer för investering i gröna obligationer (GBP) och ställer sig bakom dessa principer. GBP övervakar också riktlinjer för Sociala, Hållbara och Hållbarhetslänkade obligationer.
 • GISD (Global Investors for a Sustainable Development
  GISD är ett globalt samarbete för att få fram nya hållbara investeringar, ta bort hinder på marknaden och utveckla nya metoder. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2019. 
 • ICGN
  Ett samarbete mellan investerare för att höja standarden inom ägarstyrning globalt.
 • IIGCC (International Investor Group on Climate Change)
  Ett samarbete för internationell utveckling och dialog kring klimatförändring, till exempel mot klimatlobbying. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2018.
 • Montreal Pledge (inom ramen för samarbetet i PRI – Principles for Responsible Investments)
  I Montreal Carbon Pledge förbinder sig fondbolag att mäta och redovisa klimatavtrycket i sina investeringar. Klimatberäkningar görs för scope 1 & 2 av fonder med noterade aktieinnehav enligt fondbolagens förenings branschstandard. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2015.
 • Net Zero Asset Managers
  Den 11 december 2020 undertecknade Swedbank Robur det nya internationella initiativet Net Zero Asset Managers. Syftet är att som kapitalförvaltare åta sig att arbeta för att minska koldioxidutvecklingen i sina investeringsportföljer, och stötta de företag man investerar i att uppnå nettonollutsläpp senast till 2050.
 • PRI (Principles for Responsible Investments)
  PRI (Principles for Responsible Investments) är samarbeten mellan investerare för att driva förändring i företag. Swedbank Robur är delaktig i olika arbetsgrupper och har varit medlemmar sedan 2009.
 • SISD (Swedish Investors for Sustainable Development)
  Ett svenskt samarbete för att få fram nya hållbara investeringar, ta bort hinder på marknaden och utveckla nya metoder. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2018.
 • TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosure)
  Hjälper organisationer att identifiera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2018 och samarbetar med Swedbankkoncernen för att bygga kompetens i organisationen. 
 • United Nations Global Impact initiative
  FN:s initiativ Global Compact, förespråkar att företag tar ansvar för miljö och sociala frågor. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2010 och det är en del av vår hållbarhetsanalys att påverka företag att säkerställa Global Compacts tio hållbara affärsprinciper om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga villkor, miljö och anti-korruption. 
 • UNEP FI (United Nations finance initiative on Principles for Responsible Banking)
  Swedbank AB (publ) skrev 2019 under åtagandet om att implementera FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalet om klimat till år 2030.