Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Vår policy, mål och åtaganden

I Policyn för ansvarsfulla investeringar som beslutas av styrelsen, beskrivs både metoder och organisation. Den övergripande metodiken för att säkerställa hållbarhetsstyrning är att integrera, påverka och exkludera. Hållbarhetsrådet är det operativa beslutande forumet. 

 

Policyn beskriver ståndpunkter som fastställs av VD som en del av hur Swedbank Robur tar ställning i frågor som är viktiga för våra investeringar. I policyn beskrivs även vilka mål och åtaganden som Swedbank Robur följer upp och nyckeltal för hållbarhetsstyrning.

Exempel på vårt ägararbete*

424

bolagsstämmor

Vi deltog och röstade på 424 bolagsstämmor varav 192 i utlandsnoterade bolag.

74%

av fondernas kapital

Totalt röstade vi för cirka 74 procent av fondernas kapital direktinvesterat i aktier.

25

marknader

Vi röstade på ett 25-tal marknader.

91

valberedningar

Vi deltog i 91 valberedningar varav flera i nynoterade bolag.

38%

kvinnor

Andelen kvinnor i styrelserna där vi deltagit i valberedningen uppgår i snitt till 38 procent - högre än snittet för börsen.

425

kontaktade bolag

Vi kontaktade 425 bolag i hållbarhetsfrågor, till exempel klimat, affärsetik och mänskliga rättigheter.

Påverkan genom ansvarsfullt ägande

* Siffrorna för exemplen gäller 2018.

FN:s hållbarhetsmål

FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030) är sedan 2018 ett övergripande åtagande för Robur. Syftet är utveckla området hållbara investeringar, ta bort hinder på marknaden och utveckla nya metoder. Vissa fonder fokuserar mer på FN:s hållbarhetsmål. Investeringar i hållbarhetsmålen sker även genom kreditmarknaden i hållbara obligationer.

Globala Målen logotyp