Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Vår policy, mål och åtaganden

I Policyn för ansvarsfulla investeringar som beslutas av styrelsen, beskrivs både metoder och organisation. Den övergripande metodiken för att säkerställa hållbarhetsstyrning är att påverka, integrera och exkludera. Hållbarhetsrådet är det operativa beslutande forumet.

Policyn beskriver ståndpunkter som fastställs av VD som en del av hur Swedbank Robur tar ställning i frågor som är viktiga för våra investeringar. I policyn beskrivs även vilka mål och åtaganden som Swedbank Robur följer upp och nyckeltal för hållbarhetsstyrning.

arbetar vi för att bidra till en mer hållbar värld

Nu finns vår hållbarhetsrapport tillgänglig

Graphic yellow document

Exempel på vårt ägararbete*

429

bolagsstämmor

Vi i deltog och röstade på 429 bolagsstämmor, varav 200 i bolag noterade i utlandet.

73%

av fondernas kapital

Totalt röstade vi för cirka 73 procent av fondernas kapital direktinvesterat i aktier.

25

marknader

Vi röstade på ett 25-tal marknader.

94

valberedningar

Vi deltog i 94 valberedningar inför bolagsstämmorna 2019.

37%

kvinnor

Andelen kvinnor i styrelser där vi deltagit i valberedningen uppgår i genomsnitt till 37 procent, vilket är högre än genomsnittet för börsbolagen som helhet.

645

kontaktade bolag

Under året kontaktade vi 645 bolag för att diskutera affärsetik, klimatfrågor, mångfald, säkerhet, bolagsstyrningsfrågor och mänskliga rättigheter.

Påverkan genom ansvarsfullt ägande

* Siffrorna för exemplen gäller 2019.

FN:s hållbarhetsmål

FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030) är sedan 2018 ett övergripande åtagande för Robur. Syftet är utveckla området hållbara investeringar, ta bort hinder på marknaden och utveckla nya metoder. Vissa fonder fokuserar mer på FN:s hållbarhetsmål. Investeringar i hållbarhetsmålen sker även genom kreditmarknaden i hållbara obligationer.

Globala Målen logotyp