Hoppa till textinnehållet

Institutioner

Business people having a lunch meeting.

Vi förvaltar ditt kapital utifrån dina speciella behov och krav. Vi erbjuder diskretionär förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper men du kan också välja att ha fonder i din portfölj.

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.

Vilka är era behov?

Fonder

Vi har ett brett utbud av fonder med över 80 valbara produkter, alltid med stort fokus på hållbarhet.  

 

  • Aktivt förvaltade aktiefonder. Fonder med fokus på sverige, norden, europa, globalt, asien, USA etc.
  • Kvantbaserade aktiefonder. Stort antal indexnära och kvantitativt baserade fonder.
  • Allokeringsfonder. Fond-i-Fonder och specialanpassade fonder för till exempel stiftelser
  • Räntefonder. Rena räntefonder med fokus på lång och kort duration
  • Kreditfonder. Vi erbjuder kreditfonder med en tilt mot europa inom både high yield, cross-over och investment grade.

Diskretionär förvaltning

Som diskretionär förvaltningskund överlåter du förvaltningen till oss och vi sköter placeringsbesluten inom ramen för överenskomna riktlinjer. Vi gör förberedande arbete kring finanspolicyfrågor, fastställer avkastnings- och riskmål, förvaltar portföljer, rapporterar och administrerar. Dessa kvalificerade tjänster kan vi erbjuda antingen var för sig eller i kombination beroende på vilka behov du har.

 

  • Riskkontroll
  • Månatlig rapportering
  • Marknadsinformation
  • Seminarier och kundevenemang
  • Personlig kontaktperson

Mer om oss

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från visionen vara världsledare i hållbart värdeskapande. Det gör vi genom att integrera hållbarhet, påverka bolag i en hållbar riktning och exkludera.

Vår vision

Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. För oss går finansiell avkastning hand i hand med långsiktig och hållbar avkastning.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för institutionella kunder och få marknadskommentarer, artiklar och nyheter från oss varje månad.

Kontakta oss!

Vi förvaltar ditt kapital utifrån dina speciella behov och krav. Vi erbjuder diskretionär förvaltning av aktier och räntebärande värdepapper, men du kan även välja att ha fonder i din portfölj.