Om du är missnöjd med våra produkter eller anser att något blivit fel ska du alltid kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken. Om du inte är kund i Swedbank eller Sparbankerna ska du istället kontakta den distributör (exempelvis bank) som har förmedlat Swedbank Roburs fonder till dig.

Här hittar du en lista över våra distributörer

Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med din handläggare eller kontaktperson. Bankkontoret/distributören har de bästa förutsättningarna att snabbt genomföra en sådan utredning och lämna ett svar direkt till dig.

Om du har ett klagomål gällande fondernas egenskaper, fondförvaltningen eller liknande så kan du istället skriva till klagomålsansvarige för Swedbank Robur. Skriv då till klagomal@swedbankrobur.se eller Swedbank Robur, Klagomålsansvarig för fonder, 105 34 Stockholm.

Swedbank Robur strävar att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på allvar. Swedbank Robur har särskilda rutiner för att behandla klagomål. Vi lägger stor vikt vid att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Swedbank Robur inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med motivering till detta.

Missnöjd med Swedbank Roburs beslut

Om du inte anser dig kunna acceptera Swedbank Roburs beslut kan du vända dig till:

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00 
www.konsumenternas.se

Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut och håller dem och berörda myndigheter informerade i aktuella konsumentfrågor.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
www.arn.se

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden sex månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav.

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad, telefon 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se

Konsumentverket arbetar med rättsskydd, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen hos både privatpersoner och näringsidkare.

Allmän domstol, Domstolsverket

551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00
www.domstol.se

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.