Hoppa till textinnehållet

Swedbank Robur som ägare

Som stor ägare kan vi göra skillnad, påverka och bidra till god utveckling i bolag våra fonder investerar i. Ett bra ägararbete och god bolagsstyrning är grundläggande för att skapa långsiktigt värde och är därmed till nytta både för bolagen och för dig som fondsparar. Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande.

Ägarfrågor

Ägarfrågor som vi driver för hållbart värdeskapande.
Viktiga ägarfrågor

Principer för aktieägarengagemang

Påverkansarbete

Vi påverkar för en långsiktigt god utveckling i bolagen.

Vårt ägararbete

Röstningsöversikt

Du kan löpande följa hur vi röstar i bolagen som fonderna investerat i.

Exempel på vårt ägararbete*

424

bolagsstämmor

Vi deltog och röstade på 424 bolagsstämmor varav 192 i utlandsnoterade bolag.

74%

av fondernas kapital

Totalt röstade vi för cirka 74 procent av fondernas kapital direktinvesterat i aktier.

25

marknader

Vi röstade på ett 25-tal marknader.

91

valberedningar

Vi deltog i 91 valberedningar varav flera i nynoterade bolag.

38%

kvinnor

Andelen kvinnor i styrelserna där vi deltagit i valberedningen uppgår i snitt till 38 procent - högre än snittet för börsen.

425

kontaktade bolag

Vi kontaktade 425 bolag i hållbarhetsfrågor, till exempel klimat, affärsetik och mänskliga rättigheter.

* Siffrorna för exemplen gäller 2018.

Om oss

I våra ägarstyrnings- och hållbarhetsteam ingår 10 personer som arbetar tillsammans med fondernas förvaltare. Därutöver deltar oberoende styrelseledamöter i fondbolaget och några externa personer som ledamöter i valberedningar.

Öppenhet och transparens

Det är viktigt för oss att vara transparenta och att vi kommunicerar vår syn på ägarfrågor till fondsparare och andra intressenter bland annat här på vår webbplats. Här finns till exempel information om bolagsstämmor, valberedningar och nyheter om ställningstaganden vid offentliga uppköpserbjudanden i bolag där våra fonder är större ägare.  

Våra ställningstaganden

Rapporten ansvarsfulla investeringar

 

Följ vår senaste utveckling

Swedbank Robur Impact Update är artiklar som handlar om hur vi arbetar för att påverka bolag i en hållbar riktning. Du hittar dem i vår nyhetslista och på swedbank.se/aktiellt.