- Vi är måna om att erbjuda våra sparare produkter som ligger väl till i marknaden prismässigt, och ser kontinuerligt över våra fonders avgiftsnivåer för att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga. Här utgår vi från bland annat produktegenskaper och kundens förväntansbild, samt att det är en prisbild som är hållbar över tid. Vi har de senaste två åren gjort 12 avgiftssänkningar och tar nu nästa steg och genomför ytterligare 10, vilket påverkar över en halv miljon sparare positivt säger Liza Jonson, VD Swedbank Robur.

Mot bakgrund av detta sänker vi priserna på följande fonder från den 16 november 2021:                        

Fond
Nuvarande avgift Avgift från den 16 november
 Bas 20  0,80%  0,70%
 Bas 50  1,00%  0,90%
 Bas 75  1,20%  1,10%
 Räntefond Flexibel  0,40%  0,20%
 Räntefond Kort Plus  0,40%  0,20%
 Selection 25  0,90%  0,80%
 Selection 50  1,20%  1,00%
 Selection 75  1,40%  1,20%
 Stiftelsefond  1,30%  1,00%
 Stiftelsefond Utd.  1,30%  1,00%