Swedbank Robur Fonder AB (556198-0128) har per 2020-01-13 för förvaltade investeringsfonders räkning sålt 9 499 957 aktier i Kindred Group Plc och innehar efter försäljningen 11 256 453 aktier i Kindred Group Plc.

Swedbank Robur Fonder AB innehar därmed 4,89% av aktiekapitalet och av rösterna Kindred Group Plc.