• Vi har många kunder och äger en mängd bolag över hela världen samtidigt som vi är tredje största ägare på Stockholmsbörsen.
  • Vi fungerar ofta som ankarinvesterare i många bolag. Det innebär att vi går in som tidig ägare i samband med att bolag listas på börsen.
  • Vår storlek ger oss en möjlighet men också ett stort ansvar att påverka. Vi tar ansvar bland annat genom att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor.

Hållbarhet och avkastning går hand i hand

För oss är det självklart att hållbarhet ska ingå i den gemensamma investeringsfilosofin för all förvaltning. Arbetet med att integrera hållbarhet och bolagsstyrningsfrågor i vår investeringsanalys hjälper oss att identifiera hållbarhetsrisker och också att hitta bolag med bra hållbarhetsarbete som skapar affärsmöjligheter. Vi vill hjälpa samhället att ta aktiva beslut för att använda kapital på ett hållbart sätt. Finansiell avkastning går hand i hand med långsiktig och hållbar avkastning.