Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Svanenmärkta fonder

Ungdomar sitter på taket och dinglar med benen

Vi har erbjudit hållbara fonder under många år, och sedan oktober 2017 är fem av våra fonder även Svanenmärkta. Svanen gör det lättare för dig att fatta ett mer hållbart beslut gällande ditt sparande.

Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. I början gällde märkningen främst produkter men utvecklades över åren till att även gälla tjänster och nu även fonder. Svanens kriterier granskas och fastställs av en oberoende instans, den Nordiska Miljömärkningsnämnden.

Svanenmärkta fonder

Svanen är övertygad om att fonder har en viktig funktion i att påverka företag att arbeta mer hållbart, då fonder styr över mycket kapital. Den Svanenmärkta fonden ska vara ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare.

Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan för att bli Svanenmärkt. Märkningen lägger stort fokus på att fonden väljer bort företag som producerar och/eller distribuerar känsliga produkter och fossila bränslen samt att bolagens hållbarhetsarbete visar på en förändringsvilja.

För att fonden ska kunna bli godkänd måste den innehålla företag som aktivt arbetar med hållbarhet. För en Svanenmärkt fond innebär det att:

  • 90 % av fondens direkta innehav ska ha genomgått en Environmental Social Governance-analys (ESG analys).
  • Minst 50 % av fondens innehav ska vara investeringar i företag med ett starkt ESG-betyg.
  • Investeringar i gröna branscher premieras, till exempel förnybar energi, vattenrening m.m.

För mer information om Svanens kriterier för Svanenmärkta fonder se svanen.se/spararen

Våra Svanenmärkta fonder

Svanen

Ethica Global

Fonden är en aktiefond som placerar globalt i olika bolag inom olika branscher.
Licensnummer för Svanenmärkningen: 3101 0005

Svanen

Ethica Global MEGA

Fonden är en aktiefond som placerar globalt olika i bolag inom olika branscher.
Licensnummer för Svanenmärkningen: 3101 0004

Svanen

Ethica Sverige

Fonden är en bred aktiefond som placerar i svenska företag.
Licensnummer för Svanenmärkningen: 3101 0007

Svanen

Ethica Sverige MEGA

Fonden är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika branscher.
Licensnummer för Svanenmärkningen: 3101 0006

Svanen

Humanfond

Fonden är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika branscher. Fonden är en ideell fond och när du placerar i fonden går två procent av din fondförmögenhet årligen till den ideella organisation som du själv väljer att stödja.
Licensnummer för Svanenmärkningen: 3101 0008


Svanenmärket och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.


Stäng Skriv ut