Hoppa till textinnehållet

Påverkan genom samarbeten och nätverk

Som stor aktör är det viktigt att vi är med och driver branschen framåt. Swedbank Robur är aktiv i flera nätverk och stöttar initiativ för att nå god självreglering och ökad hållbarhet. Vårt påverkansarbete får ofta större effekt när vi samarbetar med andra institutionella investerare.

Samarbeten för en hållbar omställning

Carbon Disclosure Project CDP är ett internationellt samarbete mellan institutionella investerare för att öka rapporteringen från bolag om bolagens hållbarhetsarbete. Årlig rapportering om arbetet finns i rapporten Hållbara investeringar. 

CDP, carbon disclosure project, logo

Climate Action 100+ är ett samarbete inom PRI med flera organisationer för att påverka världens 165 största utsläppande företag. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2018. Årlig rapportering sker i rapporten Hållbara investeringar och Swedbank ÅR om dialoger utifrån dialogramverk.

Climate Action 100+ logo

I Fondbolagens Förening deltar vi aktivt i olika arbetsgrupper för att driva och följa och branschåtaganden som till exempel Riktlinjer för aktieägarengagemang vilket är en årlig uppföljning av Principer för aktieägarengagemang. 

Fondbolagens förening logo

GISD är ett globalt samarbete för att få fram nya hållbara investeringar, ta bort hinder på marknaden och utveckla nya metoder. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2019 och deltar aktivt i arbetsgrupp och på vd-nivå. Årlig rapportering i Hållbara investeringar och Swedbank ÅR.

GISD - Global Investors for Sustainable Development Alliance logo

ICGN är ett samarbete mellan investerare för att höja standarden inom ägarstyrning globalt, Här utövas ett aktivt ägarengagemang genom att delta på bolagsstämmor, delta i valberedningar, dialoger med styrelse och ledning och när så bedöms lämpligt samverka med andra aktieägare. Årlig rapportering om arbetet finns i rappoten i Hållbara investeringar.

ICGN International Corporate Governance Network logo

IIGCC (International Investor Group on Climate Change) är ettsamarbete för internationell utveckling och dialog kring klimatförändring, till exempel mot klimatlobbying. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2018. Årlig rapportering om arbetet sker i rapporten Hållbara investeringar.

 
IIGCC - Institutional Investors Group on Climate Change logo

I Montreal Carbon Pledge förbinder sig fondbolag att mäta och redovisa klimatavtrycket i sina investeringar. Klimatberäkningar görs för scope 1 & 2 av fonder med noterade aktieinnehav enligt fondbolagens förenings branschstandard. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2015. Årlig rapportering i sker i rapporten Hållbara investeringar och Swedbank ÅR.

THE MONTRÉAL CARBON PLEDGE logo

PRI (Principles for Responsible Investments) är samarbeten mellan investerare för att driva förändring i företag. Swedbank Robur är delaktig i olika arbetsgrupper och har varit medlemmar sedan 2009. Årlig rapportering publiceras på PRI:s webbsida och på Swedbank Roburs från och med 2020.

 
PRI - Principles for Responsible Investment logo

SISD (Swedish Investors for Sustainable Development) är ett svenskt samarbete för att få fram nya hållbara investeringar, ta bort hinder på marknaden och utveckla nya metoder. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2018 och deltar aktivt i arbetsgrupper och på vd-nivå. Årlig rapportering sker i rapporten Hållbara investeringar och Swedbank ÅR.

SISD logo

TCFD hjälper organisationer att identifiera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2018 och samarbetar med Swedbankkoncernen för att bygga kompetens i organisationen. Årlig rapportering sker i rapporten i Hållbara investeringar och Swedbank ÅR.

Tack force on Climate-related financial disclosures, TCFD logo

FN:s initiativ Global Compact, förespråkar att företag tar ansvar för miljö och sociala frågor. Swedbank Robur har varit medlemmar sedan 2010 och det är en del av vår hållbarhetsanalys att påverka företag att säkerställa Global Compacts tio hållbara affärsprinciper om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga villkor, miljö och anti-korruption. Årlig rapportering sker i rapporten Hållbara investeringar och Swedbank ÅR.

United Nations Global Compact logo

Swedbank skrev 2019 under åtagandet om att implementera FN:s 17 hållbarhetsmål och Parisavtalet om klimat till år 2030. Rapportering sker genom Swedbanks ÅR.

Principles for Reponsible Banking  logo

Vi har även signerat eller är med i:

  • UNEP FI
  • Swesif
  • Hållbart värdeskapande