I samtliga fonder avstår vi från att investera i bolag med någon omsättning från kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen, personminor eller klusterbomber. Vi väljer också bort bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från tillverkning och/eller försäljning och/eller underhåll/service av kol, tobak (inklusive cannabis) och pornografiskt material. En del fonder utesluter även vapen/krigsmaterial, alkohol, spelverksamhet och fossila bränslen (utöver kol). Några fonder väljer bort ytterligare produkter och tjänster.

I vissa fall utesluts bolag av andra skäl. Det kan vara för allvarliga och systematiska kränkningar av internationella normer eller konventioner som ska skydda människor och miljö. Vi utgår i första hand från att vi kan göra nytta genom att stanna kvar som investerare och påverka dessa bolag till förändring, men om vi anser att viljan till förändring inte finns hos bolaget kan vi signalera våra värderingar genom att sälja. 

I vår policy för ansvarsfulla investeringar beskriver vi hur vi använder exkludering i vår förvaltning. Flera av våra fonder går längre än vad som anges i policyn och avstår från till exempel alkohol, spel, vapen, krigsmateriel samt fossila bränslen eller koldioxidutsläpp.