Hoppa till textinnehållet

Påverkan genom ansvarsfullt ägande

Som stor ägare kan vi göra skillnad, påverka och bidra till god utveckling i bolag våra fonder investerar i. Ett bra ägararbete och god bolagsstyrning är grundläggande för att skapa långsiktigt värde och är därmed till nytta både för bolagen och för dig som fondsparar. Vår vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande.

Tillämpning av principer för aktieägarengagemang 2019

Nu finns vår hållbarhetsrapport tillgänglig

Graphic yellow document

Röstningsöversikt

Du kan löpande följa hur vi röstar i bolagen som fonderna investerat i.

Ägarfrågor

Ägarfrågor som vi driver för hållbart värdeskapande.
Viktiga ägarfrågor

Principer för aktieägarengagemang

Påverkansarbete

Vi påverkar för en långsiktigt god utveckling i bolagen.

Vårt ägararbete

Exempel på vårt ägararbete*

429

bolagsstämmor

Vi i deltog och röstade på 429 bolagsstämmor, varav 200 i bolag noterade i utlandet.

73%

av fondernas kapital

Totalt röstade vi för cirka 73 procent av fondernas kapital direktinvesterat i aktier.

25

marknader

Vi röstade på ett 25-tal marknader.

94

valberedningar

Vi deltog i 94 valberedningar inför bolagsstämmorna 2019.

37%

kvinnor

Andelen kvinnor i styrelser där vi deltagit i valberedningen uppgår i genomsnitt till 37 procent, vilket är högre än genomsnittet för börsbolagen som helhet.

645

kontaktade bolag

Under året kontaktade vi 645 bolag för att diskutera affärsetik, klimatfrågor, mångfald, säkerhet, bolagsstyrningsfrågor och mänskliga rättigheter.

* Siffrorna för exemplen gäller 2019

Om oss

I våra ägarstyrnings- och hållbarhetsteam ingår 10 personer som arbetar tillsammans med fondernas förvaltare. Därutöver deltar oberoende styrelseledamöter i fondbolaget och några externa personer som ledamöter i valberedningar.

Öppenhet och transparens

Följ vår senaste utveckling

Swedbank Robur Impact Update är artiklar som handlar om hur vi arbetar för att påverka bolag i en hållbar riktning. Du hittar dem i vår nyhetslista och på swedbank.se/aktiellt.