Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Räntefonder

Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper som exempelvis statsobligationer, statsskuldväxlar och företagscertifikat. De delas in i korta respektive långa räntefonder. En kort räntefond placerar i värdepapper med en löptid (återstående tid tills värdepappret förfaller) på max ett år och en lång placerar i värdepapper med en löptid på mer än ett år. En lång räntefond har högre risk än en kort räntefond, men ger också chansen till en högre avkastning när marknadsräntan sjunker. Den passar för ett mer långsiktigt sparande. Räntefonder passar dig som vill ha en relativt säker investering.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbanks fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Stäng Skriv ut