Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen och för vår marknadsföring. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Fonder med fördjupat hållbarhetsarbete

Alla fonder omfattas av Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar. En del fonder i vårt utbud har ett mer långtgående hållbarhetsarbete i sin investeringsprocess. Fonderna i listan nedan kan använda negativa eller positiva hållbarhetskriterier. Negativa kriterier är till exempel att exkludera bolag från innehav om de har verksamhet inom vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel, pornografi eller fossila bränslen, eller om de bryter mot internationella normer. Olika fonder går olika långt i sina exkluderingar. Positiva kriterier är till exempel att en analys görs av hållbarhetsarbetet hos bolagen i fonden, eller att bolag väljs in till fonden för att de tar vara på affärsmässiga möjligheter från hållbarhet eller bidrar till att lösa globala utmaningar. FN:s principer för mänskliga rättigheter, UN Global Compact och ILO:s kärnkonventioner utgör en grund för de positiva hållbarhetskriterierna. Klicka på fondens namn för mer information.
Svanenmärkta fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbanks fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Stäng Skriv ut