Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för Swedbank Robur och vi har ett stort ansvar att påverka bolag att agera mer hållbart. Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar och ägarpolicyn är basen för arbetet med hållbarhet och bolagsstyrning i våra fonder.

Ethica aktiefonder blir Transition

Fonderna har fått ny strategi med ökat fokus på bolag som vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Children laughing in garden.

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.com/fondlistarobur eller hos din återförsäljare.

Vårt hållbarhetsfokus

  • Vi investerar i bolag som vi tycker hanterar sina hållbarhetsrisker på ett bra sätt. Vi tror att de bolag som förstått utmaningarna är de som kommer att nå långsiktig framgång.
  • Vi påverkar företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete - genom dialog och aktiv ägarstyrning kan vi driva och påverka bolagens fokus inom hållbarhet.
  • Vi avstår från att investera i bolag som producerar eller handlar med vissa typer av varor eller tjänster.

Fonder med fördjupat hållbarhetsarbete