Vi deltar och röstar på bolagsstämmor

Syftet med vårt ägararbete är att ge en god avkastning på lång sikt i de bolag vi är ägare i. Vi deltar på bolagsstämmor både i Sverige och utomlands. Vi är ofta en större ägare i svenska bolag än i utländska bolag. Inom ramen för valberedningsarbetet och i en löpande dialog med styrelsen har vi möjlighet att påverka de förslag som läggs fram på bolagsstämman. Viktiga frågor för oss är styrelsens sammansättning och att bolagen har bra system för styrning, kontroll och informationsgivning.

Vårt ägararbete
Sammanfattning av Principer för Aktieägarengagemang

 

Vi för hållbarhetsdialoger med bolagen

Vi vill påverka bolag vi äger att bli bättre inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och affärsetik. Vi har som ägare möjlighet att påverka bolagens hållbarhetsarbete på olika sätt.

Hållbarhetsdialoger