Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Pensionsspara bekvämt och hållbart

2018-04-05

Det finns många ekonomiska beslut som kan påverka vår omvärld och ditt sparande kan vara ett sätt för dig att göra skillnad. Nu blir vår enkla, bekväma och prisvärda lösning för pensionssparande ännu mer hållbar. Med våra generationsfonder Transfer kan du känna att du gjort ett aktivt val som passar ända fram till pensionen.

- Pensionssparandet är ett område där vi gärna underlättar för spararna att väga in hållbarhet i besluten. Som en del i ett målmedvetet arbete med hållbarhet där vi som förvaltare har en stor möjlighet att påverka bolag väljer vi att gå in aktivt och arbeta djupare med hållbarhetsfrågorna i våra generationsfonder, säger Liza Jonson, vd, Swedbank Robur.

Generationsfonder är en speciell typ av blandfonder där fördelningen mellan aktier och räntor förändras över tid. Fonderna anpassas efter var du är i livet och säkerställer att ditt sparkapital bevaras ju närmare pensionen du kommer. Dessutom görs kontinuerliga anpassningar till det aktuella marknadsläget.

Fonderna passar dig som inte har tid eller intresse att löpande se över dina fonder för pensionssparande och som ser ett värde i att få en anpassad riskprofil efter var i livet du befinner dig. Att våga ha en större andel av sparandet i aktier när man har lång tid kvar till pensionen kan göra stor skillnad för värdet. Samtidigt är det viktigt att säkra upp sparandet när man närmar sig pensionen.

Så fördjupas hållbarhetsarbetet i transferfonderna

Alla Swedbank Roburs fonder följer policyn för ansvarsfulla investeringar vilket bland annat innebär att fonderna avstår från att investera i företag som tillverkar eller distribuerar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Fonderna avstår även investeringar i bolag som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen samt producenter av pornografiskt material.

Ett fördjupat hållbarhetsarbete i transferfonderna innebär att fonderna även utesluter bolag som till mer än fem procent producerar eller distribuerar krigsmaterial, tobaksprodukter, alkohol eller pornografiskt material samt som till mer än fem procent bedriver kommersiell spelverksamhet (gambling). Vidare ska fonderna helt avstå investeringar i bolag som producerar eller distribuerar vapen eller som bryter mot principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö.

- Hållbarhet är en viktig del i att kontinuerligt förbättra och förstärka våra produkter. Framtidens vinnare är de bolag som förstår att dra nytta av omställningen till en hållbar ekonomi. Jag är övertygad om att hållbara investeringar är det bästa sättet att skapa långsiktig avkastning för våra kunder och pensionssparande är ju just ett långsiktigt sparande, säger Liza Jonson.

Läs intervju med David Stenlund, chef för Kvantitativ Förvaltning på Swedbank Robur nedan. Du kan också läsa mer om arbetet med hållbarhet i fonder.

Förvaltarintervju

Hållbarhet i fonder


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Information om fonden, faktablad och informationsbroschyr hittar du på www.swedbankrobur.se.

Stäng Skriv ut