Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks kapitalförvaltare - vår historia

Varannan svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med fonder och fondsparande sedan 1967.

Fondförändringar

Swedbank gör många förändringar i fondutbudet.

Premium Trygg sammanläggs med Bas Solid den 24 maj

2018-02-23

Vi vill förenkla och tydliggöra vårt fonderbjudande och har därför beslutat att lägga samman Premium Trygg med Bas Solid.

Fonderna är båda så kallade fond-i-fonder vilket innebär att de huvudsakligen investerar i andra fonder. Skillnaden är att Bas Solid huvudsakligen investerar i fonder förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB medan Premium Trygg till stor del investerar i fonder förvaltade av externa fondbolag.

Premium Trygg har en absolutavkastande målsättning vilket innebär att den strävar efter att, oavsett marknadsförutsättningarna, begränsa risken för negativ värdeutveckling. Målsättningen i Bas Solid är till skillnad från Premium Trygg relativavkastande vilket innebär fondens avkastning ställs i relation till ett jämförelseindex. Bas Solid har även möjlighet att placera en något större andel av tillgångarna i fonder med exponering mot aktiemarknaderna vilket kan vara positivt ur ett avkastningsperspektiv, men även innebära något högre risk. Bas Solid har dock samma riskklass och förvaltningsavgift som Premium Trygg.

  • Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 22 maj före klockan 15.30.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 22 maj klockan 15.30 behandlas inte förrän måndagen den 28 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 28 maj öppnas Bas Solid för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Premium Trygg före den 22 maj kommer dina andelar i fonden att föras över till Bas Solid.
  • Eventuella månadsöverföringar i Premium Trygg ställs automatiskt om till Bas Solid.

Mer information om sammanläggningen finns i kundbreven nedan.

Kundbrev - Premium Trygg (pdf)

Kundbrev - Bas Solid (pdf)

Svanen

Spara i fonder med Svanenmärke

Prenumerera vårt nyhetsbrev

Stäng Skriv ut