Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Så jobbar vi med hållbarhetsfonder

Äldre man och barn på stege plockar äpplen

I förvaltningen av Swedbank Roburs hållbarhetsfonder går vi längre än för våra andra fonder och ställer krav utöver policyn för ansvarsfulla investeringar.

Företagen, som fonderna investerar i, ska aktivt arbeta med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Vi väljer även bort företag som producerar känsliga produkter och fossila bränslen.

Hållbarhetsfonder

Våra hållbarhetsfonder

Våra hållbarhetsfonder är Ethicafonderna, Talentenfonderna och Humanfond.

Hållbarhetsfonder

Vi har också hållbarhetsfonderna KPA-fonderna och Folksam-LO-fonderna. Dessa fonder har speciella urvalskriterier och skiljer sig från våra övriga hållbarhetsfonder.

Tre metoder för hållbarhetsfonder

För fondfamiljerna Ethica, Talenten och för Humanfond använder vi oss av tre metoder:

Vi väljer företag med bra hållbarhetsarbete

Vi väljer företag med bra hållbarhetsarbete genom att utvärdera hur de hanterar sina miljömässiga, sociala och affärsetiska risker. För att identifiera de företag som har för sin bransch bra hållbarhetsarbete har vi utvecklat en egen ingående hållbarhetsanalys.

Vi väljer bort företag som bryter mot internationella normer

Vi väljer bort företag som kan kopplas till kränkningar av internationella normer för hållbarhet, till exempel sådana som har bekräftats bidra till allvarlig skada på miljön. Inte heller företag som kränker mänskliga rättigheter får ingå i Swedbank Roburs hållbarhetsfonder.

Vi väljer bort företag som producerar känsliga produkter

Hållbarhetsfonderna investerar inte i företag som har mer än marginell verksamhet inom utvalda känsliga produkter. Exempel på känsliga produkter är krigsmateriel, vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi. Hållbarhetsfonderna investerar inte heller i produktion av fossila bränslen.

Nu har vi Svanenmärkta fonder

Nu har vi Svanenmärkta fonder

Svanen gör det lättare för dig att fatta ett mer hållbart beslut gällande dina besparingar.
Svanenmärkta fonder

Stäng Skriv ut