Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bryttidpunkter

Bryttiderna för handel med Swedbanks fonder är bestämda med hänsyn till öppettiderna för de marknader som fonderna placerar på.

När du köper och säljer fonder så handlar du alltid till okänd kurs (okänt pris). Kursen sätts först efter den så kallade bryttiden, och efter att din order har kommit till fondbolaget. Om din order kommer till fondbolaget efter att bryttidpunkten har passerat, så flyttas den till nästa bankdags bryttid och genomförs oftast till nästa dags kurs.

Bryttiden kan skilja sig åt mellan olika fonder. För Swedbanks fonder gäller följande bryttidpunkter:

 06.00Swedbanks aktiefonder med övervägande innehav i Asien och Swedbank Robur Global Emerging Markets.
 15.00Swedbank Robur Rysslandsfond
 15.30Swedbanks räntefonder som placerar i svenska räntepapper. Swedbanks fond-i-fonder med innehav i svenska räntefonder. Premium Trygg, Premium Försiktig, Premium Balanserad, Premium Modig och Bas Ränta.
 16.00Swedbanks aktiefonder, blandfonder och de räntefonder som placerar i utländska räntepapper. Swedbanks fond-i-fonder med innehav av räntefonder Bas Solid, Bas Mix, Bas Action.

Tidigare bryttidpunkt för vissa fonder

Swedbanks fondbolag har tidigarelagt bryttidpunkten för en del fonder, för att skydda andelsägarna mot så kallad market timing. Market timing, eller otillbörlig fondhandel, innebär att investerare kan utnyttja tidszonsskillnader mellan de olika marknaderna där fondens innehav är placerade.

Fondhandeln bryts tidigare vid svenska helgdagar

I samband med vissa svenska helger håller aktie- och räntemarknaderna helt stängt eller stänger sin handel tidigare än vanligt. Då bryter Swedbanks fondbolag också handeln tidigare i de fonder som placerar mer än 50 procent av sina innehav i Sverige.

Är en marknad stängd, så kurssätts inte fonderna alls. När marknader stänger sin handel tidigare, så kurssätts fonderna tidigare på dagen. Det betyder att du behöver registrera köp, försäljning eller byte i svenska räntefonder senast klockan 11.00 och i svenska aktiefonder senast klockan 12.00 för att handla till den dagens kurs. Lägger du din order efter dessa bryttidpunkter, så genomförs den i normala fall till nästa vardags kurs.

Vissa fonder kurssätts inte på utländska helgdagar

Även utländska marknader håller ibland stängt i samband med helgdagar. En fond som placerar mer än sammanlagt 50 procent av sina innehav på en eller flera stängda marknader kan inte kurssättas. Några utländska marknader som ofta påverkar kurssättningen av Swedbanks fonder är Amerika, Asien och Luxemburg.

Bryttidpunkter i Swedbank Försäkrings pensions- och försäkringsprodukter från 19 april 2013

Premieinbetalning
  • En grundförutsättning för att köpet ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att inbetalningen verkställs minst 1 timme innan fondens bryttid.
Fondbyte
  • En grundförutsättning för att försäljning ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att försäljningen görs minst 30 minuter före fondens bryttid.
  • Betalningen för försäljningen når Swedbank Försäkring nästa dag.
  • Köpet sker därför normalt nästa dag till den dagens slutkurs.

Annan bryttid för fondbyte hos Pensionsmyndigheten

Bryttidpunkten för byte av premiepensionsfonder bestäms av Pensionsmyndigheten. Tidpunkten är 18.00 på vardagar. Byten gjorda före denna tidpunkt får i normala fall nästa dags kurs.

Stäng Skriv ut