Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen och för vår marknadsföring. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ökad andel kvinnor i bolagsstyrelserna

2017-12-14

Inför årsstämmorna arbetar Swedbank Robur aktivt i börsbolagens valberedningar för att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen. Statistiken visar att det har gett resultat. Andelen kvinnor har successivt ökat i de bolagsstyrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen.

Swedbank Roburs utgångspunkt i valberedningsarbetet är att styrelserna ska ha en bred kompetens och erfarenhet med en bakgrund som passar bolagets verksamhet och riskprofil, inklusive hållbarhet. Vi är också övertygade om att mångfald, däribland en jämn könsfördelning, är positivt för företagens utveckling.

Frågan om en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser har varit högt på agendan i valberedningarna under många år och är något som vi på Swedbank Robur har arbetat med kontinuerligt både före och efter lagförslaget om kvotering.

År 2014 tog Kollegiet för svensk bolagsstyrning ett initiativ för att uppnå en jämn könsfördelning i börsbolagens bolagsstyrelser. Målet är att uppnå minst 40 procent kvinnor år 2020. Delmålet var 35 procent år 2017 för de större bolagen, vilket har uppnåtts.
- Det finns generellt en bra uppslutning kring Kodens krav och Kollegiets ambitionsnivå, säger Marianne Nilsson, chef Ägarstyrning på Swedbank Robur. Det är också bra med en flexibilitet för företagen i vissa situationer. Därför tycker vi att Kodens krav och Kollegiets ambitionsnivå är bra.

Under 2017 har Swedbank Robur deltagit i valberedningsarbetet inför årsstämmorna i 81 bolag. Andelen nyval har varit hög i dessa bolag, 17 procent, och för fjärde året i rad uppnåddes en jämn könsfördelning av nyvalen. Det har bland annat lett till att i de styrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen de senaste åren har i snitt andelen kvinnor årligen ökat med tre procentenheter. I styrelserna för 2017 års valberedningsbolag uppnåddes en andel om 37 procent kvinnor (inklusive vd om bolagsstämmovald ledamot). Det är högre än för börsen som helhet, som enligt Kollegiets statistik uppnådde 33 procent.

- Vi arbetar aktivt för att nå Kollegiets ambitionsnivå på 40 procent andel kvinnor till senast år 2020, säger Marianne Nilsson. De senaste åren har vi haft många nyintroduktioner på Stockholmsbörsen där många bolag haft en lägre andel kvinnor i styrelserna än börsbolagen. Så även bolag utanför börsen måste arbeta aktivt med dessa frågor.
- Andelen kvinnor har under flera år ökat betydligt snabbare i börsbolagens styrelser än inom företagsledningarna. Vi vill se att företagen arbetar för en jämnare könsfördelning på alla nivåer i företaget och sätter mål för förändringsarbetet. En jämn könsfördelning i företagsledningen påverkar också styrelserna på sikt eftersom de till stor del är basen för styrelserekryteringar, avslutar hon.

Stäng Skriv ut