Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks kapitalförvaltare - vår historia

Varannan svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med fonder och fondsparande sedan 1967.

Fondförändringar

Swedbank gör många förändringar i fondutbudet.

Nu lanseras Bas Ränta och Bas Aktier

2014-09-09

Den 9 september lanseras två nya fonder inom Basfamiljen; Bas Ränta och Bas Aktier. Tillökningen är ett led i Swedbank Roburs ambition att utveckla enkla och bekväma sparprodukter som möter efterfrågan hos kund och rådgivare. Samtidigt sänks avgifterna på befintliga Basfonder och fonderna får lägre riskklasser.

Basfonderna utgör, precis som namnet antyder, en bra bas i sparandet, framför allt för sparare som vill slippa att vara aktiv när det gäller fonder och omplaceringar.

Tillökning i Basfamiljen

Basfamiljen har tidigare bestått av Bas Solid, Bas Mix och Bas Action. Utökningen av de två ytterligare fonderna innebär att erbjudandet blir ännu mer komplett för den passive spararen.

Bas Ränta är en fond med lägst risk eftersom den enbart placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor eller utländsk valuta. Fonden passar därför sparare som är mer försiktiga.

Bas Aktier är en fond med hög risk, eftersom den innehåller minst 90 procent aktier, och passar därför sparare som är beredd att ta lite mer risk. Fonden placerar enligt den allokeringsmodell som finns för Bas-fonderna med placeringsbeslut varje månad.

Lägre avgifter – och lägre riskklasser

Genom Basfonderna får spararen en aktiv förvaltning utan att själv behöva ta besluten. I samband med lanseringen görs erbjudandet ännu mer attraktivt för spararna, genom att förvaltningsavgifterna sänks på befintliga basfonder med 0,42 procentenheter. Dessutom får Basfonderna och övriga allokeringsprodukter lägre riskklasserna, på grund av en ny metod för riskklassberäkning. Syftet med det är att öka tydligheten mot kund när det gäller förhållandet mellan beräknad riskklass och fondernas verkliga risknivå.

Avgiftssänkningen och nya avgifterna

Fondens namnNy avgift (%)Förändring
Bas Aktier1,2ny
Bas Action1,2-0,42
Bas Mix1-0,42
Bas Solid0,8-0,42
Bas Ränta0,6ny

Nya lägre riskklasser för allokeringsprodukterna

FondNy riskklassTidigare riskklass
Bas-fonderna
Bas Ränta3-
Bas Solid35
Bas Mix46
Bas Action57
Bas Aktier5-
Övriga allokeringsprodukter
Access Trygg34
Premium Försiktig35
Premium Balanserad46
Premium Modig47
Private Banking Safe35
Private Banking Core36
Private Banking Edge47
Etik Balanserad46
Etik Stiftelse46

Förvaltarintervju - Nu blir Basfamiljen ännu mer komplett

Ansvarsfulla investeringar, ägarstyrning och hållbarhet i fonder

Prenumerera vårt nyhetsbrev

Förvaltarbloggen

Spärra kort

Är du kund hos Swedbank och Sparbankerna?
Få svar på dina frågor direkt på Facebook.

Stäng Skriv ut