Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks kapitalförvaltare - vår historia

Var tredje svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med fonder och fondsparande sedan 1967.

Fondförändringar

Swedbank gör kontinuerligt förändringar i fonderna.

Nya möjligheter med Räntefond Kort Plus

2014-05-16

Den 22 maj läggs Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA samman med en ny fond, Räntefond Kort Plus. Här berättar förvaltare Rikard Kull om den nya fonden där du som sparare kan förvänta dig en positiv avkastning oavsett ränteutveckling.

Hej Rikard, varför slår ni samman de tre fonderna med Räntefond Kort Plus?

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond Mega är luxemburgregistrerade fonder. Tidigare fanns en förmånligare beskattning i Luxemburg jämfört med att fonderna var registrerade i Sverige. Det här gäller inte längre så därför tar vi nu tar hem de här fonderna. Räntefond Kort Plus kommer att förvaltas som den tidigare Absolutavkastning Plus, som är den korta räntefond som haft den bästa avkastning av våra korta räntefonder de senaste åren.

Sammanläggningen innebär också ett tydligare och enklare räntefondserbjudande till våra sparare då dessa fonder hade likartad placeringsinriktning. Efter sammanläggningen kan du som vill spara i korta räntefonder välja mellan Räntefond Kort Plus, Företagsobligationsfond FRN och penningmarknadsfonder som endast investerar i värdepapper med kort löptid och hög kreditvärdighet.

Vad är Räntefond Kort Plus för fond?

Räntefond Kort Plus är en aktivt förvaltad kort räntefond där sparare ska förvänta sig en positiv avkastning oavsett ränteutvecklingen. Vi investerar endast i värdepapper med hög kreditvärdighet. Innehaven vid sammanläggningen har idag en genomsnittlig rating på AA. Fonden har samtidigt ett brett placeringsuniversum. Det innebär att vi får investera i värdepapper med en löptid på upp till 5 år och fonden får ha en maximal genomsnittlig löptid på 3 år.

Vi förvaltar fonden mycket aktivt och arbetar med en rad olika strategier med målsättningen att öka fondens avkastning. Fonden använder sig också av derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen.

Hur ser du på ränteläget och fondens avkastningsmöjligheter?

Ränteläget för korta obligationer är idag mycket lågt. Riksbankens styrränta ligger på 0,75 procent och i marknadspriserna ligger det stora förväntningar på att Riksbanken ska sänka räntan ytterligare. Samtidigt har ränteskillnaderna mellan riskfria statspapper och papper med kreditrisk som bostads- och företagsobligationer sjunkit. Räntan på en 2-årig bostadsobligation ligger idag på strax över 1 procent vilket är den lägsta räntenivå någonsin. Det här innebär att den förväntade avkastningen i fonden är lägre än vad vi haft de senaste åren. Prognosen för avkastningen sattes under inledningen av året till mellan 0,5 -1,5 procent och den prognosen kvarstår för helåret 2014.

För vem passar Räntefond Kort Plus?

Fonden passar dig som vill spara med kort tidshorisont eller som söker en fond med låg risk, men det är viktigt att du kontaktar din rådgivare innan du bestämmer dig för hur du ska fördela ditt sparande.

Till sist, varför heter den ”Plus”?

”Plusset” talar om att fonden har en bredare placeringsinriktning och är mer aktivt förvaltad än våra penningmarknadsfonder.

Fakta

Förvaltare: Rikard Kull
Förvaltningsavgift: 0,5 % (uppskattad för 2014)
Riskklass: 1 av 7 (lägsta riskklassen)
Rating: 3 av 5 på Morningstars 5-gradiga skala

Svanen

Spara i fonder med Svanenmärke

Vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet om ägarstyrning och hållbarhet.

Stäng Skriv ut