Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks kapitalförvaltare - vår historia

Var tredje svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med fonder och fondsparande sedan 1967.

Fondförändringar

Swedbank gör kontinuerligt förändringar i fonderna.

Momentum och Privatiseringsfond läggs ihop med Globalfond 17 oktober

2013-08-07

Swedbank Robur fortsätter arbetet med att se över fondutbudet i syfte att skapa ett attraktivt erbjudande med hög kvalitet. Som ett led i detta arbete läggs Swedbank Robur Momentum och Privatiseringsfond samman med Globalfond den 17 oktober 2013.

Swedbank Robur arbetar kontinuerligt med att utveckla fondförvaltningen för att öka möjligheterna till god avkastning i fonderna, men också för att tydliggöra vårt fondutbud och göra det enklare att vara kund. Swedbank Robur Momentum och Swedbank Robur Privatiseringsfond har tappat attraktionskraft och kommer därför att läggas samman Swedbank Robur Globalfond den 17 oktober 2013.

Tre globalfonder slås samman

Alla tre fonderna placerar på aktiemarknader över hela världen, men deras placeringsstrategier skiljer sig åt. Globalfond har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analyser av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering. Detsamma gäller Privatiseringsfonden. Momentums strategi går ut på att placera i den marknad som gått starkast föregående månad. Privatiseringsfonden väljer sina placeringar i företag som tidigare varit statligt ägda och sedan privatiserats eller håller på att privatiseras.

För dig som sparar i Momentum sänks avgiften och risken något vid sammanläggningen med Globalfond. Förvaltningsavgiften sänks från 1,82 procent till 1,42 procent. Riskklassen blir 6 av 7. Privatiseringsfond och Globalfond har samma förvaltningsavgift, 1,42 procent och samma riskklass, 6 av 7.

Detta händer vid sammanläggningen

  • Sammanläggningen av fonderna genomförs torsdagen den 17 oktober 2013 och medför inga kostnader varken för dig som sparar i Momentum eller Privatiseringsfonden.
  • Inför sammanläggningen kan du lägga köp- eller säljorder i fonderna till och med tisdagen den 15 oktober klockan 16.00. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto.
  • Order om köp och försäljning av andelar i fonderna, som kommit Swedbank Robur tillhanda efter klockan 16.00 den 15 oktober, behandlas inte förrän på måndagen den 21 oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 16.00 denna dag.
  • Eventuella månadsöverföringar i fonderna ställs om automatiskt till Globalfond.
  • Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader.
  • När sammanläggningen sker den 17 oktober 2013 kommer du att få fondandelar i Globalfond som motsvarar det marknadsvärde du då har i Momentum och eller i Privatiseringsfonden.

Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor.

Brev om sammanläggningen av Privatiseringsfond, Momentum och Globalfond (pdf)

Många förändringar i våra fonder 2013

 

 

 

Svanen

Spara i fonder med Svanenmärke

Vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet om ägarstyrning och hållbarhet.

Stäng Skriv ut