Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
En man som talar i mobil

I huvudet på en kapitalförvaltare

Förvaltarbloggen "I huvudet på en kapitalförvaltare" har som avsikt att både utbilda, underhålla och vänder sig till dig som fondsparar, är intresserad av fonder och nyfiken på vad som händer i en förvaltares vardag och inom finansbranschen.*

* Alla åsikter och slutsatser i förvaltarbloggen görs enbart utifrån ett förvaltarperspektiv. När det gäller råd kring ditt fondsparande rekommenderar vi att du tar kontakt med en rådgivare på ditt bankkontor.

Den svenska fastighetsmarknaden är glödhet

2017-02-10 0:00

Under 2016 nådde den nordiska fastighetsmarknaden nya toppnivåer. Den svenska fastighetsmarknaden stod för merparten av ökningen i transaktionsvolym. Stor del var drivet av en het bostadsmarknad som till transaktionsvolym tillsammans med kontor var det största delsegmentet i Sverige. Framförallt under första halvåret 2016 ökade volymen mot året innan. I Sverige var en av de större transaktionerna Castellums förvärv av Norrporten. Andelen transaktioner med fastigheter utanför Sveriges största städer steg avsevärt under förra året. Vad vi sett så har man i större utsträckning letat efter objekt i lägre rankade marknadslägen.

Detta drivet av ett betydligt högre köptryck än säljtryck. Även portföljer som tidigare varit på marknaden utan framgång har under föregående år varit lättare att avyttra. Gynnsamma marknadsförutsättningar i form av låg ränta och tillgång till finansiering har gynnat och möjliggjort dessa affärer och är en stor förklaring till transaktionsrekordet. Det återstår att se om 2017 kommer att vara lika transaktionsintensivt. Norden utgör en stor del av den Europeiska fastighetsmarknaden där en betydande andel av alla fastigheter omsätts varje år. Sverige är en av de snabbast växande regionerna internationellt och vi ser de kommande åren bostadsbrist. Detta att jämföras med övriga Europa där transaktionsvolymen sjunkit, till stor del på grund av det politiska läget i form av eg. Brexit som en del i det. Norden är i dagsläget en av de mest likvida regionen i hela Europa där bostäder är det hetaste segmentet. Detta reflekteras givetvis på marknaden där vi ser stor bostadsbrist och stigande priser. Många söker diversifiering och vi har sett en ökad efterfrågan på konverterings-, renoveringsprojekt samt miljonprogramsområden. De största nettoköparna som vi ser det har varit de noterade fastighetsbolagen och institutioner. I Norden, utöver Sverige, så ser vi att transaktionsaktiviteten ökar framförallt i Finland men även i Danmark. Andelen utländska köpare utgör i dagsläget också en stor andel. Där ser vi framförallt en stor efterfrågan i Finland, men Sverige ligger också högt rankade. Försäljning av fastigheter genom paketering har det senaste året varit ett hett ämne. I Sverige finns det idag när en tillgång avyttras inom en koncern möjlighet till uppskjuten beskattning. Beskattning sker då istället när tillgången lämnar koncernen. Detta går också att få då tillgångar säljs externt. Paketering är möjligt för flera typer av tillgångar, men får större betydelse för tillgångar med lång avskrivningstid. Fastigheter tillhör den kategorin tillgångar som generellt har lång avskrivningstid och därför får fastighetspaketering betydelse.

För att säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch finns ett beslut om att utreda de samhällsekonomiska effekterna av detta. Detta som vi förstår det väntas ett beslut på i första halvåret 2017. Detta ser vi kan komma att påverka, framförallt transaktionsintesiva, fastighetsbolag. På obligationssidan är fastighetssektorn en stor del av marknaden. I ett Europeiskt perspektiv en mindre andel, men i Sverige står fastighetsobligationer för, näst efter bankerna, en stor del av marknaden. Där tror vi i dagsläget att de bolag som verkar inom bostäder och samhällsfastigheter gynnas då vi i Sverige ser en tillväxttakt med hög inflyttning till städerna och flyktingtillströmningen som varit det senaste året. Vi förespråkar mer än annat en god diversifiering när vi ser till de bolag vi investerar i.

Helena Frisk, ränteförvaltningen

Kategori:

Kommentarsfriskrivning

(Friskrivning före kommentarsfunktionalitet (endast anonyma kommentarer).
Vi välkomnar och värdesätter dina kommentarer. Du kan kommentera anonymt genom att bara ange ditt namn eller alias. Kommentarer kommer att modereras och om de innefattar ovårdat språk. Om de innehåller olämpliga länkar eller meddelanden med marknadsföringssyfte kommer de att tas bort. Se uppförandekodenom du är osäker.
 

 


Stäng Skriv ut