Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Utdelningar

Händer håller i penna och papper

Från och med 2013 upphörde utdelningarna på de flesta av Swedbanks fonder. Det beror på den nya fondskatt som började gälla den 1 januari 2012.

När du äger fondandelar äger du en andel av fondens samlade tillgångar. Det innebär att du tillsammans med de andra fondandelsägarna i fonden äger hela fonden. Tidigare beskattades Sverigeregistrerade fonder med 30 procent på sitt resultat, som främst kom från ränte- och aktieutdelningar. För att undvika att både fonden och fondandelsägaren skattade för utdelningen (dubbelbeskattning) gav därför fonden utdelningen till andelsägarna. Efter 30 procent i skatteavdrag på utdelningen kunde sedan återstående belopp återinvesteras i fonden. Vid utdelningstillfället sjunker därför andelskursen med det bruttobelopp som fonden delar ut.

Den nya fondskatten innebär att fonderna blir helt skattebefriade och att du som fondsparare från och med den 1 januari 2012 betalar skatt på en schablonintäkt baserad på hur stort fondsparande du har vid årets ingång. Det finns därför ingen skattemässig anledning att fonden ger utdelning längre. Nu stannar istället hela resultatet kvar i fonden och ditt fondvärde sjunker inte heller eftersom ingen utdelningsskatt dras.

Observera att utdelningsbeloppet, som delades ut baseras på föregående års resultat.

Skatteregler vid deklaration av fonder

Utdelningsdagar 2015

Några fonder har kvar utdelningen

Några fonder i Swedbanks fondutbud är utdelande. Utdelningen utgörs av avkastningen på fondens medel.

Nedanstående fonder behåller utdelningsmöjligheten, som sker under oktober – december:

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA
Swedbank Robur Ethica Global MEGA
Swedbank Robur Etik Stiftelse (betalar alltid ut 5%)
Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA
Swedbank Robur Obligationsfond MEGA
Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA
Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA

Vändningsaffär kan vara en fördel i räntefond

Om du har haft en räntefond under en del av året och den kommande utdelningen är större än den värdetillväxt som du har haft på dina fondandelar, kan det vara en skattemässig fördel för dig att göra en så kallad vändningsaffär. I korthet innebär det att du skattar för den värdeökning du har haft på dina fondandelar i stället för att få utdelning i en fond.

Vändningsaffärer
 

 

 

Stäng Skriv ut