Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Förvaltarkommentar Humanfond

Kvartal 1 2018

Fondens utveckling

Under det första kvartalet 2018 sjönk fonden med -1,6 %. Jämförelseindex steg med 0,3 % under samma period.

Swedbank Roburs hållbarhetsanalys är en integrerad del av investeringsprocessen.

Stockholmsbörsens första kvartal var en period av starka kurssvängningar. Börsåret inleddes bra efter en svag avslutning på 2017, men mot slutet av januari och i början av februari föll aktiekurserna brant. Därefter präglades utvecklingen av kraftiga svängningar, något som också kunde utläsas av det s.k. volatilitetsindexet som steg rejält under perioden efter att ha legat på mycket låga nivåer under en lång tid.

För fondens del ledde tre vinstvarningar till kursfall i följande bolag; BillerudKorsnäs, Scandic Hotels samt Skanska. BillerudKorsnäs hade fått nya produktionsproblem samt meddelade att investeringen för den nya kartongmaskinen i Gruvön skulle komma att bli cirka 20 %, eller en miljard kronor, dyrare än beräknat. Scandic Hotels drabbades av en lägre beläggning i Stockholm till följd av att många nya hotell tillkommit under kort tid och att efterfrågan inte var tillräcklig för en sådan rumsökning. Skanskas nya VD annonserade engångs- och strukturkostnader i verksamhetsdelar utanför Sverige och även att ett antal nyckelpersoner slutat, vilket sammantaget fick kursen att falla. I samtliga fall valde vi dock behålla innehaven då vi fortsatt ser bra värden i bolagen och tror att dessa problem är övergående. Vi sålde lite i BillerudKorsnäs, ökade i Skanska och behöll innehavet i Scandic Hotels oförändrat.

De bästa bidragen till avkastningen i absoluta tal under kvartalet kom från Oriflame, SCA och Holmen. Sämst i absoluta tal var innehaven i Hennes & Mauritz, Scandic Hotels och BillerudKorsnäs. I förhållande till jämförelseindex var Oriflame, Holmen samt KnowIT de bäst bidragande innehaven och sämst var Scandic Hotels och MQ. Dessutom missgynnades avkastningen relativt jämförelseindex av att fonden p.g.a. hållbarhetskraven saknade innehav i Hexagon.

Under kvartalet har fonden ökat i Tele2, Sandvik och Skanska. Fonden sålde en del aktier i Swedbank, Oriflame, Ericsson, BillerudKorsnäs och avyttrade hela innehaven i Electrolux , Autoliv och SOBI..

Marknadens utveckling

Världsekonomin och bolagens vinstutveckling uppvisade överlag fortsatt styrka under årets första kvartal. Ändå kom så, efter några starka inledande börsveckor, en rejäl börsrekyl under några dagar i månadsskiftet januari-februari. Detta följde på en relativt kraftig rörelse uppåt för de amerikanska långräntorna efter att lönestatistik överraskat på uppsidan i USA. Börsnedgången var bred över många branscher men generellt drabbades de mer illikvida småbolagen hårdast.

Det är inte ovanligt med börsrekyler som den vi såg efter långa uppgångsfaser. Ofta repar sig börserna ganska snabbt och så blev fallet även denna gång. Därefter följde dock en mer orolig marknad även under mars månad. Det mediala fokuset kom då istället mer att ligga på det amerikanska införandet av importtullar på stål och aluminium. Så småningom blev det dock klart att EU och flera andra länder skulle undantas från dessa. Oron för ett eskalerat handelskrig med Kina, med negativ inverkan på världshandeln och världskonjunkturen, hängde dock kvar. Även om konjunkturstatistiken generellt fortsatte att vara stödjande, så stördes bilden något av att den europeiska tillverkningsindustrins inköpschefsindex kom in sämre än väntat i mars. Det kan bero på flaskhalsar som uppstår i produktionen när industrin går för högtryck men även på den starkare euron.

Rapportsäsongen för bolagens fjärde kvartal och helåret 2017 lyckades annars överlag infria högt ställda förväntningar. Både försäljnings- och vinsttillväxt låg på mycket hälsosamma nivåer. Inte minst gällde detta de amerikanska bolagen där 80 % av bolagen slog förväntningarna och en lika hög andel reviderade upp utsikterna för 2018. Den förväntade skattereformen i USA har också bidragit till rejält höjda vinstförväntningar för helåret 2018. Även den svenska rapportperioden bekräftade den starka medvind som många bolag har just nu, speciellt inom de konjunkturkänsliga sektorerna.

De bästa sektorerna på Stockholmsbörsen blev Olja, Teknologi och Telekomoperatörer. Sämst utveckling noterades för sektorerna Konsumentservice, Finans och Industri. På bolagsnivå var vinnarna bland de större bolagen Autoliv, Swedish Match och Kinnevik. Fingerprint Cards, Hennes & Mauritz och Getinge utvecklades sämst.

På affärsfronten riktades fortsatt stort intresse mot operatörssektorn, först efter beskedet i januari om en sammanslagning av Tele2 och Com Hem. I februari föreslogs sedan en sammanslagning mellan MTG:s nordiska verksamhet och den danska operatören TDC. Förutsättningarna för detta ändrades strax därefter då ett konsortium av finansiella aktörer lade ett bud på hela TDC. Istället föreslogs en uppdelning av MTG. Vidare fortsatte Telia sin renodling mot att bli en ren nordisk/baltisk aktör genom försäljningarna av ägandet i de eurasiska bolagen Geocell och Azercell.

Övrigt


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.


Stäng Skriv ut