Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Förvaltarkommentar Humanfond

Kvartal 3

Fondens utveckling

Under det tredje kvartalet 2018 steg fonden med 7,6 %. Jämförelseindex steg med 6,4 % under samma period.

Swedbank Roburs hållbarhetsanalys är en integrerad del av investeringsprocessen.

Det tredje kvartalet var en stark period för fonden. Bäst avkastade Volvo, som är fondens största innehav och som hade ett svårt första halvår trots en låg värdering och en fortsatt mycket god lastbilsmarknad. Aktiemarknaden verkar inte våga prisa in denna goda marknad utan fokuserar på att vi kanske är nära toppen på den aktuella konjunkturcykeln. Vi bedömer dock att fortsatta effektiviseringsåtgärder och en ökad serviceandel kommer att leda till en fin vinsttillväxt framöver. Volvo har dessutom goda kassaflöden och en urstark balansräkning, vilket kan leda till extrautdelningar.

Det näst bästa bidraget till avkastningen kom från SEB efter att börsen uppvärderat alla bankerna under sommaren. Under det tredje kvartalet återtog aktien det mesta av det första halvårets kursnedgång. Bankerna är fortsatt lågt värderade, har bra direktavkastningar och bör kunna uppvisa fortsatt bra vinster när räntan vänder uppåt.

Det tredje bästa bidraget kom från Holmen som rapporterade att man lyckats överträffa förväntningarna för det andra kvartalet efter att ha missat förväntningarna två kvartal i rad. Skogskonjunkturen är fortsatt urstark men insatskostnader som ved och elpriser påverkar kostnaderna negativt.

I förhållande till jämförelseindex var Holmen fondens bästa innehav, följt av Scandic Hotels som studsat tillbaka efter vinstvarningen i början på året och som uppvisade en bättre intäkt per rum i framförallt Stockholm som är den viktigaste marknaden. V i bedömer att hotellmarknaden kommer att vara fortsatt god och ökade något i aktien efter fallet tidigare i år. Avkastningen jämfört med index påverkades positivt även av fondens innehav i Skistar som tack vara en fantastisk vinter hade en mycket gynnsam skidsäsong.

Under kvartalet sålde fonden SCA-aktier efter en mycket stark utveckling och massapriser på rekordnivåer. Vi har dock valt att behålla en del av innehavet mot bakgrund av att massamarknaden fortsatt ser mycket god ut och att nästintill ingen ny kapacitet på marknaden förstör prisbilden. Fonden minskade även i Thule; ett mycket fint bolag men med en för tillfället ansträngd värdering. Till övriga försäljningar hörde en minskning i bostadsbyggaren Bonava, som haft en stark utveckling, till förmån för NCC istället som har en ny och erkänt duktig VD. Slutligen sålde fonden även en del Fabege efter en mycket stark utveckling.

Till kvartalets köp hörde aktier i Electrolux vars kurs fallit rejält i år i spåren av en stor oro kring handelstullar och stigande råvarupriser. Vi bedömer dock att mycket redan är inprisat i aktiekursen och bolaget har dessutom alltjämt en bra balansräkning, bra marknadsställning och en stark ledning och huvudägare.

Fonden köpte även in Autoliv, vars aktie utvecklades mycket svagt efter avknoppningen av elektronikdelen, som numera är ett självständigt börsbolag under namnet Veoneer. Enligt vår uppfattning är Autolivs aktie mycket attraktivt värderad på de aktuella nivåerna. Fonden ökade även lite i BillerudKorsnäs efter kapitalmarknadsdagen den 17 september, där vi fick en bra genomgång av de åtgärder som bolaget vidtar för att komma till rätta med produktionsstörningar. Bolaget har dessutom en stor dold tillgång i skogsinnehavet Bergvik Öst som man ska köpa tillbaka från Bergvik till mycket bra villkor.

Marknadens utveckling

I huvudsak var utvecklingen för världsekonomin och bolagen positiv även under årets tredje kvartal. Avkastningen på världens börser skilde sig dock markant åt med USA-börserna som den klarast lysande stjärnan på nya rekordnivåer. Detta med gott stöd från de amerikanska bolagens kraftiga vinstökningar från stora skattesänkningar. Risken för ett upptrappat handelskrig, högre räntor och fortsatt politisk turbulens störde under kvartalet alltså inte humöret på den amerikanska marknaden alltför mycket.

I övriga världen var bilden mer blandad med mer oroliga marknader generellt. Ett bredare europeiskt index var i stort oförändrat och börserna på flera tillväxtmarknader uppvisade negativa avkastningstal under perioden. I Europa var konjunktursignalerna svagare än tidigare vilket börserna inte gillat även om det fortfarande handlar om en hygglig tillväxttakt i ekonomierna. En stramare penningpolitik från den europeiska centralbanken ECB, osäkerheten om Brexit och den politiska oron i Italien bidrog inte heller positivt till investerarnas riskvilja. Oron på tillväxtmarknaderna kan bland annat tillskrivas risken för ett upptrappat handelskrig, kinesisk avmattning, en stark dollar och amerikanska räntehöjningar som drar kapital från tillväxtländerna.

Mot denna bakgrund får konstateras att såväl den svenska ekonomin som Stockholmsbörsen uppvisade god styrka med en uppgång på 6,4 % (OMXSBGI) under kvartalet. Bolagen verkade inte ha märkt några större negativa effekter av handelskriget. Man gynnades förstås också fortsatt av den starka svenska ekonomin och exportbolagen av den svaga svenska kronan. Den politiska oron inför och efter riksdagsvalet påverkade heller inte på något tydligt sätt aktiemarknaden.

Överlag var bolagens halvårsrapporter starka med goda utsikter även inför hösten. Framför allt var det försäljningen som överraskade positivt men även vinsterna totalt sett kom in starkare än väntat. Detta trots att vissa bolag drabbats av flaskhalsar i produktionen och därmed tillfälligt högre kostnader på grund av det starka efterfrågeläget. Sammantaget fick analytikernas prognoser för innevarande år och 2019 fortsatt justeras uppåt efter rapporterna. På bolagsnivå blev kursrörelserna efter rapportöverraskningar ofta mycket stora i båda riktningarna.

De bästa sektorerna på Stockholmsbörsen blev Olja&Gas, Hälsovård och Teknologi. Den sämsta utvecklingen noterades för sektorerna Konsumentservice, Konsumentvaror och Råvaror. På bolagsnivå var vinnarna bland de större bolagen SOBI, Lundin Petroleum, Elekta och Ericsson. Fingerprint Cards, NetEnt, Electrolux och Intrum var förlorarna i samma jämförelse.

På affärsfronten noteras att bland annat att Telia presenterade två stora förvärv: TDC:s norska operatörsverksamhet och Bonnier Broadcasting som består av TV4, C More och den finska motsvarigheten MTV. Om förvärvet av Bonnier Broadcasting godkänns innebär det att Telia breddar sin verksamhet från att vara en renodlad teleoperatör till att också bli en producent av mediainnehåll. Börsen fick också ett nytt bolag genom Veoneer som avknoppats från Autoliv och började handlas under perioden. Bolaget är världsledande inom fordonssäkerhetselektronik och utveckling av system för framtidens självkörande bilar. Mottagandet på börsen blev mycket positivt.

Övrigt


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.


Stäng Skriv ut