Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Förvaltarkommentar Humanfond

Helår 2018

Fondens utveckling

Under 2018 sjönk fonden med -6,0 %. Jämförelseindex sjönk med -4,6 % under samma period.

2018 var ett börsår med stora svängningar och så också för fonden. Inledningsvis gick fonden svagt p.g.a. vinstvarningar från Scandic Hotels, BillerudKorsnäs samt Skanska. På den positiva sidan bidrog SCA, Skistar och Fabege men det var inte tillräckligt för att väga upp. Även under det andra halvåret svängde börskurserna. Efter en mycket stark period från sommaren fram till början på oktober reagerade aktiemarknaden negativt på upptrappningen av handelskriget mellan USA och Kina. Från början av juli till början oktober steg fonden med cirka 9 % för att sedan falla med 10 % till slutet på året.

I förhållande till jämförelseindex gynnades fonden av sina innehav i Skistar, Fabege, SCA, liksom av att fonden saknade innehav i SKF. Även räknat i absoluta tal hörde Skistar och Fabege till fondens bästa placeringar. Fondens innehav i Ericsson bidrog också positivt i absoluta tal Fondens innehav var dock mindre än Ericsson-aktiens andel i jämförelseindex, vilket missgynnade den relativa avkastningen. Övriga aktier som bidrog negativt var Volvo, ABB och Nordea i absoluta tal. De två förstnämnda tillsammans med Holmen och det faktum att fonden avstår från att investera i Telia av hållbarhetsskäl bidrog negativt i förhållande till jämförelseindex.

Stora förändringar i portföljen under året var försäljningen av samtliga aktier i Capio efter att den franska konkurrenten Ramsay Générale de Santé lagt bud på bolaget samt en försäljning av samtliga aktier i Sobi. Fonden sålde också alla Epiroc A men behöll Epiroc B efter avknoppningen från Atlas Copco. Därtill avyttrades Atrium Ljungberg och AstraZeneca. I slutet av året nyinvesterade fonden i Boliden.

Marknadens utveckling

Efter många uppgångsår blev 2018 ett klart svagare börsår med större slag i marknaden än tidigare. Helårsutveckligen för Stockholmsbörsen (OMXSB inklusive utdelningar) blev -4,6% men så sent som i oktober noterades årshögsta med en uppgång på nära 12 %.

Marknaderna blev oroligare redan i februari efter en stark inledning på året i januari. Detta trots att världsekonomin och bolagens vinstutveckling överlag uppvisade fortsatt styrka. Flera orosmoln kom dock att alltmer störa bilden. Ett sådant var den relativt kraftiga uppgången för de amerikanska långräntorna. Andra börsnegativa faktorer under våren var införandet av amerikanska importtullar på stål och aluminium och risken för ett utökat handelskrig i världen. I maj återinförde USA även sanktionerna mot Iran. På den geopolitiska fronten kvartstod den spända relationen mellan Nordkorea och USA. I Europa ökade den politiska osäkerheten i Italien efter valet i mars.

Det andra halvåret inleddes bra på börsen, främst drivet av en stark rapportperiod. Konjunkturen såg ut att utvecklas ganska väl enligt förväntan. Samtidigt var bilden splittrad med europeiska industriindikatorer lite åt det svagare hållet, en stramare penningpolitik från den europeiska centralbanken ECB, osäkerheten om Brexit och den politiska oron i Italien. USA tycktes dock fortfarande skaka av sig riskerna och de amerikanska börserna steg till nya rekordnivåer. Detta med gott stöd från de amerikanska bolagens kraftiga vinstökningar från stora skattesänkningar. Här i Sverige var det stort fokus på riksdagsvalet men den osäkra politiska situationen påverkade inte på något tydligt sätt aktiemarknaden. I december kom till slut trendbrottet från Riksbanken då man beslutade att höja reporäntan från -0,5% till -0,25%. Man aviserade samtidigt att nästa höjning sannolikt kommer under det andra halvåret 2019.

Årets sista kvartal blev det svagaste börsmässigt med kraftiga börsfall i oktober och sedan fortsatt kräftgång på marknaderna resten av året. I USA ledde de stora teknikaktierna, de så kallade FAANG-aktierna, nedgången. November och december kom att präglas av handelsdiskussionerna med Kina och Storbritanniens Brexitförhandlingar. Flera konjunkturella indikatorer kom också in svagare och oljepriset sjönk kraftigt.

Det sektoriella mönstret på börsen kom att spegla den ökade osäkerheten kring tillväxt och andra konjunkturindikatorer. Den starkaste utvecklingen hade bolag i mindre konjunkturkänsliga sektorer, medan konjunkturkänsliga ( s.k. cykliska) bolags aktier var svagare. Detta var ett påtagligt trendbrott från föregående år. De bästa sektorerna under 2018 blev Hälsovård, Teknologi och Teleoperatörer. Den sämsta utvecklingen hade Råvaror, Industri och Konsumentservice. Bland de större bolagen var vinnarna specialistläkemedelsbolaget Sobi tack vare sin snabba vinsttillväxt, Elekta p.g.a. ökad optimism inför bolagets nya strålterapisystem Unity samt Ericsson efter bolagets comeback och marknadens ökade förväntningar på kommande 5G-investeringar från operatörerna. Den svagaste utvecklingen noterades för Lundin Mining, Dometic och SSAB. Flera bud och uppköp skedde under året, däribland på Nordax, Uniflex, Mr Green, Wilson Therapeutics, Tradedoubler, Stendörren, Cinnober, Cherry och Ahlsell.

På affärsfronten var aktiviteten ovanligt hög bland teleoperatörerna. Resultatet blev till slut sammanslagningen av Tele 2 och Comhem samt Telias två storförvärv av TDC:s norska operatörsverksamhet och Bonnier Broadcasting. Om förvärvet av Bonnier Broadcasting godkänns, innebär det att Telia breddar sin verksamhet från att vara en renodlad teleoperatör till att också bli en producent av mediainnehåll.

Börsen fick också ett par nya bolag genom avknoppningar. Den största var Atlas Copcos gruvavknoppning Epiroc. Den andra stora var Veoneer som avknoppats från Autoliv och började handlas under perioden. Bolaget är världsledande inom fordonssäkerhetselektronik och utveckling av system för framtidens självkörande bilar. Mottagandet på börsen blev mycket positivt men under höstens börsturbulens och ökade pessimism för fordonsindustrin föll aktien tillbaka kraftigt efter att bolaget skjutit fram sina finansiella mål. Mot slutet av året framkom också att ABB avser att avyttra sin kraftdivision, något det länge spekulerats om.

Övrigt

Under perioden använde fonden derivat i liten utsträckning.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.


Stäng Skriv ut