Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Förvaltarkommentar Humanfond

Halvår 2018

Fondens utveckling

Under det första halvåret 2018 steg fonden med 0,3 %. Jämförelseindex steg med 4,4 % under samma period.

Swedbank Roburs hållbarhetsanalys är en integrerad del av investeringsprocessen.

Det första halvåret blev en dålig period för fonden, vilket hade flera olika orsaker. I förhållande till jämförelseindex förlorade fonden bl.a. på att under perioden ha en lägre andel aktier i både Assa Abloy och Ericsson, som båda utvecklades väl. Dessutom avstår fonden p.g.a. hållbarhetskriterierna från att äga aktier i Hexagon och Swedish Match som också hörde till periodens vinnare. Halvårets tre sämst bidragande innehav i absoluta tal var Hennes & Mauritz, Scandic Hotels och ABB.

Scandic Hotels var ett av de bolag som vinstvarnade i början av året. De två andra var BillerudKorsnäs och Skanska.

Scandic Hotels drabbades av en lägre beläggning i Stockholm till följd av att många nya hotell tillkommit under kort tid och att efterfrågan inte var tillräcklig för en sådan rumsökning. BillerudKorsnäs meddelade att man hade fått nya produktionsproblem samt att investeringen för den nya kartongmaskinen i Gruvön skulle komma att bli cirka 20 %, eller en miljard kronor, dyrare än beräknat. Skanskas nya VD annonserade engångs- och strukturkostnader i verksamhetsdelar utanför Sverige och även att ett antal nyckelpersoner slutat, vilket sammantaget fick kursen att falla. I samtliga fall valde vi dock att behålla innehaven då vi fortsatt ser bra värden i bolagen och tror att de aktuella problemen är övergående. Vi minskade dock lite i BillerudKorsnäs, ökade i Skanska och behöll innehavet i Scandic Hotels oförändrat.

På den positiva sidan under denna period utmärkte sig Fabege, Skistar, Thule och SCA som alla överträffade marknadens förväntningar vad gäller försäljning och resultat. Fabege fortsatte att gynnas av en extremt stark efterfrågan på kontorslokaler i Stockholmsområdet, Skistar fick se den bästa vintern på flera år och rekord i antal skiddagar, Thule hade en stark försäljning av cykelhållare, takboxar och produkter till husbilar och husvagnar. SCA gynnades av en extremt stark efterfrågan på i stort sett alla sina produkter och uppstarten av den nya massafabriken i Östrand ser ut att bli en succé.

De bästa bidragen till avkastningen i absoluta tal kom från Ericsson, SCA, Skistar och Fabege. I förhållande till jämförelseindex var SCA, Skistar, Fabege och Thule de bäst bidragande innehaven.

Under det första halvåret ökades innehaven i ABB, Essity, Tele2, Sandvik, NCC och Skanska. I gengäld sålde fonden en del aktier i SCA, Swedbank, Oriflame, Ericsson samt BillerudKorsnäs och avyttrade hela innehaven i Autoliv, SOBI och Atrium Ljungberg.

Marknadens utveckling

Världsekonomin och bolagens vinstutveckling uppvisade överlag fortsatt styrka under det första halvåret 2018. Trots detta var börserna var klart slagigare än i fjol. Efter några starka inledande börsveckor kom en rejäl börsrekyl under några dagar i månadsskiftet januari-februari, delvis som en reaktion på en relativt kraftig uppgång för de amerikanska långräntorna.

Stockholmsbörsen (OMXSBGI) steg under halvåret med 4,4 % inklusive utdelningar. Småbolagsaktier utvecklades generellt något bättre än de större bolagen med en uppgång på +5,7% (Nasdaq OMX Small Cap Sweden GI).

Det är inte ovanligt med börsrekyler som den vi bevittnade under våren efter långa uppgångsfaser och ofta repar sig börserna ganska snabbt. Vad som egentligen är utlösande faktorer är långtifrån alltid självklart. Denna gång dämpades börshumöret helt klart av införandet av amerikanska importtullar på stål och aluminium och risken för ett utökat handelskrig i världen. I maj återinförde USA även sanktionerna mot Iran. Även om ett fullskaligt handelskrig inte är huvudscenariot så skrämmer risken marknaden. Den starka världskonjunkturen som inte minst de svenska exportbolagen gynnas av skulle då drabbas negativt.

Vidare stördes konjunkturbilden av att den europeiska tillverkningsindustrins inköpschefsindex kom in något sämre än väntat under våren. Den politiska osäkerheten ökade också i Italien efter valet i mars. Globalt fortsatte dock konjunkturstatistiken generellt att vara stödjande med inte minst fortsatt styrka i USA. Detsamma gällde prognoserna för bolagens vinster, som även under denna period utvecklades lite bättre än förväntat vilket gav börsen gott stöd.

Periodens stora valutarörelser är också en faktor att ha i åtanke för Stockholmsbörsen med sin höga andel exportbolag. Den svenska kronan försvagades under det första halvåret påtagligt mot både den amerikanska dollarn och euron, vilket är positivt för många av dessa bolag. På råvarusidan noterades ett kraftigt stigande oljepris men blandade utvecklingar för basmetallerna.

Börsbolagens rapporter för årets första kvartal gav upphov till många stora kursreaktioner. Överlag var det fler bolag som lyckades överträffa prognoserna än tvärtom. De stora verkstadsbolagen bekräftade bilden av en stark industrikonjunktur även om rapportreaktionerna i många fall ändå blev njugga. Även kursreaktionerna på bankrapporterna blev kyliga också för de banker som överträffade förväntningarna.

De bästa sektorerna på Stockholmsbörsen blev Olja&Gas, Teknologi och Hälsovård. Den sämsta utvecklingen noterades för sektorerna Konsumentservice, Finans och Industri. På bolagsnivå var vinnarna bland de större bolagen SOBI, Elekta, Lundin Petroleum, Stora Enso och Swedish Match. I gengäld var Fingerprint Cards, Getinge, Intrum, Electrolux och Hennes & Mauritz några av de svagaste.

På affärsfronten utmärkte sig den höga aktiviteten inom operatörssektorn. I början av året föreslogs en sammanslagning mellan MTG:s nordiska verksamhet och den danska operatören TDC. Förutsättningarna för detta blev sedan högst osäkra i och med det bud på hela TDC som strax efteråt lades av ett konsortium av finansiella aktörer. Istället föreslogs en uppdelning av MTG. Vidare fortsatte Telia sin renodling mot att bli en rent nordisk/baltisk aktör genom försäljningarna av ägandet i de eurasiska bolagen Geocell och Azercell. Därefter bekräftades att samtal fördes mellan Telia och Bonnier avseende ett potentiellt förvärv av Bonnier Broadcasting.

Intresset för börsnoteringar var fortsatt stort men mer selektivt än tidigare. Långt ifrån alla nytillskott till börsen orkade stiga eller ens hålla sina noteringskurser. Några nya bolag på börsen var Bygghemma, Cibus, Green Landscaping Holding, Ovzon, Better Collective, Calliditas, NCAB Group, Projektengagemang Sweden, Raketech och Midsummer. En av de mer uppmärksammade planerade introduktionerna blev dock aldrig av då det digitala betallösningsföretaget iZettle abrupt köptes upp av den amerikanske konkurrenten PayPal precis före börsnoteringen.

Övrigt

Under perioden använde fonden derivat i liten utsträckning.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.


Stäng Skriv ut