Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks kapitalförvaltare - vår historia

Var tredje svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med fonder och fondsparande sedan 1967.

Fondförändringar

Swedbank gör kontinuerligt förändringar i fonderna.

Swedbank Robur har sålt alla TeliaSonera-aktier i hållbarhetsfonderna

2012-04-27

Swedbank Roburs hållbarhetsfonder har sålt aktierna i TeliaSonera till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. Bolaget lever därför inte upp till de krav kring mänskliga rättigheter som finns för bolag i dessa fonder.

Swedbank Roburs hållbarhetsfonder har sålt sina aktier i TeliaSonera och skälet är att bolagets utrustning används av säkerhetstjänster i odemokratiska länder i Eurasien för att övervaka medborgarna och att bolaget trots att de var medvetna om problemet inte agerat tillräckligt kraftfullt. Beslutet om försäljning omfattar 11 fonder i fondfamiljerna Ethica, Talenten och Förbundsfonden.

TeliaSonera har den senaste tiden fått kritik för att bolaget medverkar till övervakning av medborgarna i flera diktaturer och halvdiktaturer i Eurasien, bland annat Vitryssland och Azerbajdzjan.

Swedbank Robur har vid flera tillfällen de senaste åren fört en dialog med TeliaSonera om hållbarhetsrisker i företagets verksamhet i Eurasien och hur TeliaSonera bör agera i länder med svagt skydd för mänskliga rättigheter och hög korruptionsrisk. Den senaste tidens uppgifter i media om hur teleoperatörers utrustning idag faktiskt används för övervakning av medborgarna har resulterat i ytterligare dialog med TeliaSonera. Vår uppfattning är att TeliaSonera inte utfört en tillräcklig analys över mänskliga rättighetsrisker i de länder där de har verksamhet samt att de inte haft tillräckliga kontrollsystem på plats. Bolagets struktur försvårar också en bra kontroll av vad som konkret sker i flera av verksamheterna såsom i Vitryssland. Bolaget har också större exponering mot riskländerna i Eurasien är sina konkurrenter.

Vi anser att bolaget har varit otydliga i sin kommunikation gentemot oss och att det arbete som bolaget har gjort inom området inte har varit tillräckligt. Vår sammantagna bedömning är därför att TeliaSonera inte når upp till de krav som vi har, gällande skydd av mänskliga rättigheter, för bolag som ska ingå i våra hållbarhetsfonder. Vi välkomnar TeliaSoneras åtgärdsprogram som publicerades igår men vi vill se att åtgärderna blir verkligheten innan vi överväger att godkänna bolaget för våra hållbarhetsfonder. Vi hoppas dock att TeliaSonera i framtiden kan bli ett innehav i våra hållbarhetsfonder.

Under våren har vi även fört särskilda dialoger med samtliga svensknoterade teleoperatörer gällande frågor relaterade till mänskliga rättigheter och affärsetik och vi kommer att fortsätta dessa dialoger under hela 2012.
 

Svanen

Spara i fonder med Svanenmärke

Vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet om ägarstyrning och hållbarhet.

Stäng Skriv ut