Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks kapitalförvaltare - vår historia

Var tredje svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med fonder och fondsparande sedan 1967.

Fondförändringar

Swedbank gör kontinuerligt förändringar i fonderna.

Ändrad skatt på fondsparande från 1 januari

2011-12-13

Den 1 januari 2012 träder nya skattebestämmelser för direktsparande i fonder i kraft. Skatten på själva fonden försvinner, medan en ny skatt på innehav av direktägda andelar i så kallade investeringsfonder (det vill säga de flesta fonder i Sverige) införs.

Skatten innebär att du som fondsparare från och med nästa år (2012) kommer att betala skatt på en schablonintäkt baserad på hur stort fondsparande du har vid årets ingång. Denna intäkt kommer att stå förtryckt i deklarationen (först 2013) som inkomst av kapital och det är på den intäkten man sedan skall betala skatt.

Den nya fondskatten tas inte ut på fonder i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto.

Schablonskatt

Underlaget för schablonskatten utgörs av värdet på ditt fondinnehav vid ingången av beskattningsåret. På värdet av fondandelarna beräknas en schablonintäkt som utgörs av 0,4 procent av underlaget. Är den mindre än 200 kronor är den skattefri (detta motsvarar ett totalt sparande på 50 000 kronor om andra beskattningsbara intäkter saknas).
Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 procent skatt.

Ett exempel

Ett fondinnehav på 200 000 kronor ger en intäkt på 800 kronor och skatten blir 240 kronor eller annorlunda uttryckt, 200 000 x 0,4% x 30% = 240 kr
I praktiken blir det en schablonskatt som motsvarar 0,12 procent (0,4% x 30% = 0,12) av ingångsvärdet i fonden, det vill säga fondvärdet vid årets början.
De nya reglerna innebär i övrigt inga förändringar när det gäller beskattningen av fondandelar. Utdelning från fonder kommer även fortsättningsvis att beskattas med 30 procent och vid försäljning av fondandelar kommer det att ske en kapitalvinstbeskattning på samma sätt som i dag.

Investeringssparkontor och kapitalförsäkringar

Om du har fondandelar på ett investeringssparkonto kommer inte den nya schablonskatten för fonder att tas ut. Det blir alltså inte fråga om dubbla schablonskatter utan i det fallet är det bara schablonskatten för investeringssparkontot som ska betalas.

Samma sak gäller om man har fondandelar i en kapitalförsäkring eller inom individuellt pensionssparande. Inte heller i dessa fall kommer den nya schablonskatten för fonder att tas ut.

Mer information om nya fondskatten (pdf)

 

Källa: Institutet för privatekonomi

Svanen

Spara i fonder med Svanenmärke

Vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet om ägarstyrning och hållbarhet.

Stäng Skriv ut