Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks kapitalförvaltare - vår historia

Varannan svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med fonder och fondsparande sedan 1967.

Fondförändringar

Swedbank gör många förändringar i fondutbudet.

NNB Intressenters rekommenderade kontantbud i Nordnet

2017-01-23

Öhmangruppen och Nordic Capital Fund VIII har genom det gemensamägda NNB Intressenter AB (”NNB”) den 25 oktober 2016 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande om att förvärva samtliga aktier i Nordnet AB (”Nordnet”) för 37 kronor kontant per aktie. Den 9 januari 2017 höjdes erbjudandet till 38 kronor per aktie. Budet motsvarar en premie om 29 procent jämfört med sista handelsdag före budet och 41 procent jämfört med volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste sex månaderna före budet.

Swedbank Robur avser att acceptera budet för fondernas räkning då vi anser erbjudandet rimligt. I den sammantagna bedömningen har vi bland annat beaktat styrelsens rekommendation, bolagets ägarbild och att budet inte är villkorat av anslutningsgrad. Styrelsen har inhämtat ett värderingsutlåtande, en så kallad Fairness opinion, om att erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Swedbank Roburs fonders ägande i Nordnet uppgår till cirka 3,6 procent av aktiekapital och röstvärde.

Ansvarsfulla investeringar, ägarstyrning och hållbarhet i fonder

Prenumerera vårt nyhetsbrev

Förvaltarbloggen

Spärra kort

Är du kund hos Swedbank och Sparbankerna?
Få svar på dina frågor direkt på Facebook.

Stäng Skriv ut