Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks kapitalförvaltare - vår historia

Var tredje svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med fonder och fondsparande sedan 1967.

Fondförändringar

Swedbank gör kontinuerligt förändringar i fonderna.

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

2014-03-14

Ovanstående luxemburgregistrerade fonder läggs samman med en ny sverigeregistrerad fond, Swedbank Robur Räntefond Kort Plus, (Räntefond Kort Plus), den 22 maj 2014. Anledningen till sammanläggningen är att en luxemburgregistrerad fond tidigare innebar en förmånligare beskattning än en sverigeregistrerad fond vilket inte längre är fallet.

Det har ingen praktisk betydelse för dig att vi lägger samman fonder som är registrerade i olika länder. Fonderna har liknande målsättning och placeringsinriktning, liksom placeringsstrategi. De har också samma förvaltarteam, räkenskapsår och bryttid för handel med fondandelar. Ingen utdelning sker i någon av fonderna. Sammanläggningen medför inte någon förändring av portföljinnehaven och en ombalansering av portföljerna kommer inte att krävas.

Du får en lägre årlig avgift

Tack vare en mer kostnadseffektiv förvaltning och att vissa avgifter och skatter som belastar luxemburgregistrerade fonder försvinner, blir den årliga avgiften lägre i de sverigeregistrerade fonderna.

Själva sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser eller kostnader för dig.

Räntefond Kort Plus

Fonden är en räntefond som varje år förväntas ge en positiv avkastning oavsett ränteutvecklingen. Fonden investerar i överlåtbara räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av stater, bostadsinstitut, banker och företag. Förvaltaren använder sig av olika strategier, som att investera i obligationer med de löptider som bedöms kommer att ha den bästa utvecklingen i framtiden och med strategier som går ut på att utnyttja ränteskillnader mellan olika typer av räntepapper.

Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara högst tre år. Inget enskilt värdepapper får ha en längre löptid än 5 år och en månad. Valutaexponeringen i fonden kommer att vara i svenska kronor och/eller utländsk valuta.

Detta händer vid sammanläggningen

  • Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA hos din återförsäljare till och med den 20 maj klockan 15.30. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan 15.30 den 20 maj behandlas inte förrän den 26 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 15.30 denna dag.
  • Eventuella månadsöverföringar i fonderna ställs automatiskt om till Räntefond Kort Plus.
  • Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA och överförs till Kort Räntefond Plus. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Kort Räntefond Plus.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA före den 20 maj kommer dina andelar i fonden att föras över till Räntefond Kort Plus.

Kundbrev (pdf)

Många förändringar i våra fonder

Svanen

Spara i fonder med Svanenmärke

Vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet om ägarstyrning och hållbarhet.

Stäng Skriv ut