Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swedbanks kapitalförvaltare - vår historia

Varannan svensk sparar i Swedbanks fonder. Vi har jobbat med fonder och fondsparande sedan 1967.

Fondförändringar

Swedbank gör många förändringar i fondutbudet.

Europafond - Lux läggs samman med Europafond 6 mars

2014-01-09

Luxemburgbaserade Swedbank Robur Europafond - Lux läggs samman fonden med Sverigeregistrerade motsvarigheten Europafond den 6 mars 2014. Sammanläggningen har ingen praktisk betydelse för dig som sparar i fonden.

Det har ingen praktisk betydelse för dig att Swedbank Robur lägger samman Luxemburgbaserade Europafond - Lux med Sverigerregistrerade Swedbank Robur Europafond den 6 mars. Värdet på dina nya fondandelar blir oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Fonderna har samma målsättning och placeringsinriktning, liksom placeringsstrategi. De har också samma förvaltarteam och riskklass samt bryttid för handel med fondandelar. Ingen utdelning sker i fonderna. Sammanläggningen medför inte någon förändring av portföljinnehaven. I samband med sammanläggningen kommer Europafond att byta jämförelseindex till MSCI Europe Net, som bättre speglar det sätt fonden förvaltas på. Tack vare en mer kostnadseffektiv förvaltning och att vissa avgifter och skatter som belastar Luxemburgregistrerade fonder försvinner, blir den årliga avgiften lägre i Europafond.

Detta händer vid sammanläggningen

  • Sammanläggningen av fonderna genomförs onsdagen den 6 mars 2014 och medför inga kostnader för dig.
  • Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i Europafond - Lux hos din återförsäljare till och med 4 mars klockan 16.00. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit Swedbank Robur tillhanda efter klockan 16.00 den 4 mars behandlas inte förrän på måndagen den 10 mars och genomförs till den kurs som räknas fram efter klockan 16.00 denna dag.
  • Eventuella månadsöverföringar i Europafond - Lux ställs automatiskt om till Europafond.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Europafond - Lux före den 4 mars kommer dina andelar att föras över till Europafond.
  • Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige. Andra regler kan gälla för juridiska personer och utländska andelsägare.

Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt någon av fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit.

Brev om sammanläggningen till sparare i Europafond - Lux (pdf)

Brev om sammanläggningen till sparare i Europafond (pdf)

Många förändringar i våra fonder 2014

 

 

 

Ansvarsfulla investeringar, ägarstyrning och hållbarhet i fonder

Prenumerera vårt nyhetsbrev

Förvaltarbloggen

Spärra kort

Är du kund hos Swedbank och Sparbankerna?
Få svar på dina frågor direkt på Facebook.

Stäng Skriv ut